همایش های گذشته

سمپوزیوم صنعت گرایی، خدمات، تولید ملی و تجارت جهانی
تاریخ برگزاری : 1397/08/27

برای باقی ماندن در بازارهای داخلی و اهمیت تولید ملی و همچنین برای حرکت به سمت بازارهای جهانی، باید روش های نوین جهانی شدن را شناخت و با استانداراهای آن آشنا شد، در نتیجه نیاز است که سازمان ها در جهت صنعت گرایی و به کارگیری فن آوری و نیروهای های مکانیکی و الکترونیکی و ورود به بازارهای هدف، در این عرصه گام بردارند.

بدین منظور در نظر است سمپوزیومی با عنوان" صنعتگرایی، خدمات، تولید ملی و تجارت جهانی" در تاریخ 27 الی 29 آبان ماه در   " مرکز همایش های صدا و سیمای منطقه آزاد کیش" برگزار گردد.