همایش های گذشته

1398/10/24   -   نمایشگاه اختصاصی تمامی گروه های گالا و خدمات -اقلیم کردستان عراق-سلیمانیه
1398/09/28   -   چهارمین نشست فرصتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و تجاری ایران،آذربایجان،عمان
1398/09/04   -   نمایشگاه ملزومات ازدواج، خرید آسان(زوج های جوان)
1397/11/30   -   همایش تعالی سازمانی در راستای توسعه تجارت ایران
1397/10/08   -   نشان سلامت کسب و کار (ارتقاء و اعتبار بخشی مدیریت، کیفیت، مالی اداری)
1397/08/27   -   سمپوزیوم صنعت گرایی، خدمات، تولید ملی و تجارت جهانی
1397/07/18   -   کنفرانس علمی،تجاری و بین المللی زیر ساخت های پایدار،مدیریت شهری، منابع انسانی و مدیریت دانش
1397/05/22   -   مدیران برتر
1396/10/10   -   دومین نشست تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری ایران
1396/06/12   -   همایش توسعه پایدار کشاورزی
1396/05/19   -   همایش سلامت در ورزش
1396/01/19   -   مجمع جهانی تجارت بین الملل
1395/06/04   -   همایش مدیریت و رهبری در سازمان ها
1395/02/23   -   مدیریت، صنعت و تجارت در دوران پسا تحریم
1395/02/20   -   سمینار شهری
1394/08/27   -   اولین سمپوزیوم مدیران موثر و منتخب در عرصه ی ملی و بین المللی
1394/05/25   -   سومین اجلاس مدیران موثر و کارآمد در توسعه اقتصادی
1394/01/27   -   دومین همایش مدیران موثر و کارآمد
1393/09/07   -   سمپوزیوم مبتکران و نوآوران صنایع ایران
1393/09/07   -   کنفرانس علمی مدیریت و مشتری مداری
1393/08/23   -   اجلاس سراسری مدیریت کیفیت فراگیر T.Q.M
1393/08/23   -   اولین سمپوزیوم استراتژی های مدیریت برند
1393/08/19   -   همایش مدیریت استراتژیک و رقابت در کسب و کار
1393/07/16   -   همایش مدیران موثر و منتخب در عرصه ی ملی و بین المللی
1393/05/18   -   کنفرانس فناوری های اطلاعات
1393/03/02   -   کنفرانس توسعه تکنولوژی و فناوریهای نوین
1393/02/24   -   دومین کنفرانس سازه و بنای ماندگار
1392/07/25   -   اولین همایش مدیران موثر و کارآمد در حماسه اقتصادی
1392/06/21   -   کارگاه آموزشی هوشمند سازی و فاوریهای نوین (در چشم انداز 1404)
1391/12/12   -   نشان عالی مدیریت تولید و خدمات
1391/10/20   -   همایش سازه و بنای ماندگار
1391/06/28   -   نشان عالی مدیریت خلاق
1391/06/17   -   سلامت
1390/05/12   -   همایش نوین مدیریت در توسعه اقتصاد ملی
1389/12/13   -   همایش بزرگان توسعه اقتصادی
1388/02/10   -   حمایت موثر از بانوان کارآفرین
1387/09/12   -   همایش مدرنیزاسیون صنایع کشاورزی
1386/08/05   -   توسعه همکاری های ایران و چین
1385/09/01   -   سمینار الگوهای نوین مدیریتی
1384/04/14   -   همایش چهره های ماندگار کشاورزی و صنایع وابسته
1382/03/03   -   کنفرانس مدیریت بحران در صنایع کوچک
1381/04/26   -   همایش مهندسی مشاور نفت-گاز-پتروشیمی