اخبار و اطلاعیه ها

شرکت ملی پتروشیمی ایران در سمپوزیوم استراتژی های مدیریت برند حضور یافت. (تاریخ درج خبر : 1393/05/21)

دبیرخانه کنفرانس، حضور شرکت ملی پتروشیمی ایران و صنایع وابسته آن را در سمپوزیوم استراتژی های مدیریت برند اعلام نمود.