اخبار و اطلاعیه ها

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جمع حامیان پیوست (تاریخ درج خبر : 1392/12/07)

به گزارش دبیرخانه کنفرانس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس سازه و بنای ماندگار پیوست.