اخبار و اطلاعیه ها

تمدید مهلت ثبت نام در دومین کنفرانس سازه و بنای ماندگار (تاریخ درج خبر : 1392/11/05)

تاریخ برگزاری همایش سازه و بنای ماندگار از 92/12/20 به 93/02/24 تغییر یافت.

جهت ارسال مقالات تا 93/02/09 اقدام فرمایید.