اخبار و اطلاعیه ها

تمدید مهلت ثبت نام در اولین کنفرانس توسعه تکنولوژی و فناوریهای نوین (تاریخ درج خبر : 1392/10/30)

تاریخ برگزاری همایش توسعه تکنولوژی و فناوریهای نوین از 93/01/28 به 93/03/02 تغییر یافت.

جهت ارسال مقالات تا 93/02/15 اقدام فرمایید.