جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
18 روزهمایش سراسری مدیران خلاق و برند آفرین ملی 1402/03/26
43 روزچهارمین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موثر و کارآمد در توسعه اقتصاد ملی1402/04/20
سیستم تیکتینگ هلپیکال