جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
30 روزنشست تخصصی توسعه روابط تجاری ایران و عراق1400/07/29
سیستم تیکتینگ هلپیکال