جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
13 روزهمایش سراسری مدیران خلاق و برند آفرین ملی 1401/11/27
35 روزچهارمین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موثر و کارآمد در توسعه اقتصاد ملی1401/12/19
سیستم تیکتینگ هلپیکال