جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
37 روزاجلاس توسعه روابط تجاری ایران , عراق1401/06/24
58 روز اجلاس سراسری نقش شرکتهای دانش بنیان و خلاق در توسعه اقتصاد ملی1401/07/14
سیستم تیکتینگ هلپیکال