جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
83 روزاجلاس دکترین نوین مدیریت در کسب و کارها1401/01/25
سیستم تیکتینگ هلپیکال