جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
5 روزنمایشگاه ملزومات ازدواج، خرید آسان(زوج های جوان)1398/09/04
29 روزچهارمین نشست فرصتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و تجاری ایران،آذربایجان،عمان1398/09/28
سیستم تیکتینگ هلپیکال