جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
46 روزهمایش سراسری مدیران خلاق و برند آفرین ملی 1402/02/22
81 روزچهارمین اجلاس سراسری تجلیل از مدیران موثر و کارآمد در توسعه اقتصاد ملی1402/03/26
سیستم تیکتینگ هلپیکال