جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
73 روزاجلاس توسعه روابط تجاری ایران , عراق1401/06/24
94 روز اجلاس سراسری معرفی شرکتهای پیشگام در توسعه اقتصاد ملی1401/07/14
سیستم تیکتینگ هلپیکال