جدول همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها
روزهای باقیماندهعنوان سمینارتاریخ برگزاری
10 روزنشست تخصصی توسعه روابط تجاری ایران و عراق1400/02/26
سیستم تیکتینگ هلپیکال